Μητρόπολη

Μητρόπολη
σκηνοθεσία Αργύρης Πανταζάρας
Σύγχρονο θέατρο // Αθήνα Ιούνιος 2017