Έρωντας

Έρωντας
καλλιτεχνική διεύθυνση Αντιγόνη Γύρα
θέατρο Κινητήρας // Αθήνα Μάιος 2017